Mr. Drs. Arno van Kessel waarschuwt: “Kwaadaardig en geheim, een samenzwering dus!”

Translate into English

Mr Drs Arno van Kessel is al geruime tijd, mede in opdracht van “Artsen voor waarheid”, bezig met een onderzoek naar de plannen van het WEF én de link met het wereldwijde vaccinatieplan. Hij legt hier heel goed uit waarom het van belang is om te zien wat er gaande is.

De informatie die hij met ons deelt is door iedereen te vinden en te controleren.

Het is van levensbelang om ver weg te blijven van deze spuiten.

https://www.cosmicworld.site/wakker-worden-mensen-dit-is-serieuze-shit-we-hebben-nog-tot-mei-2022-om-het-tij-te-keren

EINDDATA EXPERIMENTELE GENTHERAPIE

Aan de wakkeren onder ons.

Met alleen een grootscheeps onderzoek komen we nergens.

Tenzij er gedurende dat onderzoek naar de inhoud van de injecties (mRNA, grafeenhydroxide, etc.) een moratorium komt op:

 • injecties van gentherapie
 • vaccinaties algemeen
 • PCR-testen
 • noodwetjes, QR-registratie
 • maatregelen/richtlijnen “corona”

Voorts moet worden ingegrepen in de “medische wetenschap” door:

 • levering bewijs van SARS-CoV-2 als “virus”
 • aantonen besmettelijkheid
 • aantonen nut maatregelen
 • aantonen integriteit medische beslissers
 • aansprakelijkheid stellen artsen/specialisten

Om te voorkomen dat de genocidale trein doordendert moet/moeten:

 • regime Rutte c.s. in preventieve hechtenis worden genomen
 • leden Staten Generaal preventief in hechtenis worden genomen
 • alle departementen onder curatele/gesloten
 • vaccinatie- en teststraten worden ontmanteld
 • leden OMT c.s. gearresteerd, getest en 3 maanden in isolatie
 • Erasmus MC volledig onder curatele/gedeeltleijk gesloten
 • Influencers en propagandisten worden gearresteerd, getest en 3 maanden in isolatie
 • medische faculteiten onder curatele, hoofddaders gearresteerd

Tevens is het noodzakelijk dat:

 • het rechtssysteem buiten werking wordt gezet
 • de politiemacht wordt ontwapend
 • Defensie onder bevel van SHAEF wordt gesteld
 • AIVD medewerkers gearresteerd
 • alle burgemeesters worden ontslagen en onder huisarrest
 • Provinciale Saten worden opgeheven
 • gemeenteraden worden gezuiverd
 • de media de waarheid moet rapporteren, bij gebreke waarvan liquidatie een logisch gevolg is

Om de bevolking te behoeden voor aanvallen op met name hun gezondheid moet:

 • het 3G/4G/5G netwerk worden uitgezet
 • er een no-fly zone boven Nederlands grondgebied worden ingesteld
 • grensbewaking worden ingesteld door nieuw te recruteren Grensverdedigingstroepen
 • schadelijke uitstoot van industrie worden stilgelegd.

Dit is dan nog maar het begin.

Als dit niet gebeurt zal het onderzoek op allerlei manieren kunnen worden gesaboteerd en zijn de onderzoekers hun leven niet zeker. Het onderzoeksteam zal moeten worden beveiligd door “Special Forces” gerecruteerd uit betrouwbare delen van de strijdkrachten.

Drs. W.A. van Oranje Nassau is eindverantwoordelijk. het enige wat hij hoeft te doen is het papier laten zien waaruit blijkt dat hij alle moorddadige wetten en regels heeft bekrachtigd “bij de gratie Gods”. Kan hij dat niet, dan wordt hij beschouwd als onderdeel van het regime en gearresteerd.

Leave a Reply

Your email address will not be published.