Niet Rusland, maar Duitsland is het probleem.

Translate into English

De constructie Bondsrepubliek in Duitsland (BRiD) is bezet gebied en onderhorig aan de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog. Op 8 mei 1945 is een wapenstilstand getekend en werd het beheer over het grondgebied van de Weimar Republiek in Duitsland verdeeld onder de VS, Groot Brittannië, Frankrijk, de Soviet Unie en Polen. De Geallieerde Controleraad werd in het leven geroepen om de afspraken en overeenkomsten te garanderen. De laatste vergadering van deze Controleraad was in februari 1948.

De Duitse hereniging is op 12 september 1990 vastgelegd in een verdragsovereenkomst. Enkele belangrijke en in het licht van de ontwikkelingen van vandaag cruciale afspraken zijn onder meer:

Artikel 2. Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik bekräftigen ihre Erklärungen, daß von deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird.

Artikel 3 lid 1 Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik bekräftigen ihren Verzicht auf Herstellung und Besitz von und auf Verfügungsgewalt über atomare, biologische und chemische Waffen. Sie erklären, daß auch das vereinte Deutschland sich an diese Verpflichtungen halten wird.

Beide artikelen zijn door de Bondsregering geschonden. Daarmee is de Duitse hereniging opgeschort. Ook de wapenstilstandovereenkomst van 8 mei 1945 is eenzijdig door de Bondsregering verbroken. Door de wapenleveranties aan “Oekraïne” is de Tweede Wereldoorlog – na een wapenstilstand van bijna 77 jaar – door de Duitse regering weer voortgezet.

Dat de Duitse regering in feite niets heeft te vertellen kunnen we afleiden uit enkele andere artikelen van het verdrag. Leger en luchtmacht mogen niet meer dan 345.000 manschappen tellen en de Marine niet meer dan 25.000 manschappen. Alleen in opdracht van de Verenigde Naties kan door de Duitse strijdkrachten actie worden ondernomen. Er is overeengekomen dat de Russische troepen uit Duitsland worden weggehaald, maar de Westerse geallieerden blijven fungeren als bezettingsmacht en worden niet teruggehaald. Duitsland is dus nimmer soeverein geworden. Het herenigde Duitsland heeft in dat verdrag expliciet de Poolse grenzen erkend, maar ook die garantie is nu vervallen, aangezien het “herenigde Duitsland” geen verdragspartner meer is. Polen voelt zich dus nu bedreigd vanuit twee kanten, vanuit het Oosten doemen de Russen op, ondertussen kunnen ze in de rug door de weer geactiveerde Duitse Wehrmacht worden aangevallen.

Vladimir Putin sprak in zijn speech gisteren ook nog de volgende woorden:

Vrede en stabiliteit kunnen alleen bestaan met een soeverein en vrij Duitsland.

Dit is een veelzeggende handreiking, ook voor Nederland, teneinde een vreedzaam bestaan te kunnen leiden in de toekomst. Britten en Amerikanen zullen altijd proberen te voorkomen dat Rusland en Duitsland een vredesovereenkomst tekenen. Daarom is Duitsland in de statuten van de Verenigde Naties nog steeds “vijandstaat”. Ook Nederland kan met Duitsland pas een vredesovereenkomst tekenen als Duitsland als soevereine staat is hersteld.

Het mechanisme om een constante staat van oorlog in stand te houden is de NATO. Verworden tot een agressiepact met vertakkingen over de hele wereld. Met onze “veiligheid” heeft de NATO niets meer te maken, integendeel. De vijand zit binnen de stadsmuren, niet in Moskou.

Onderstaand een artikel waaruit blijkt hoezeer we in een houdgreep van een bezettingsmacht zitten. De onafgebroken genocide pogingen van de gifmengers blijkt ook weer uit de samenwerking met een land als Mongolië.

titaniclifeboatacademy.org

Zullen de VS en Duitsland Mongolië veranderen in een testterrein voor biologische oorlogsvoering tegen Rusland en China?

Vladimir Platov

29 april 2022


De speciale operatie van Rusland om Oekraïne te denazificeren en te demilitariseren onthullen iedere dag meer en meer documentair bewijs van de criminele activiteiten van de VS en zijn bondgenoten in dat land. Een van haar activiteiten, zoals de ontvangen informatie heeft aangetoond, is de ontwikkeling en creatie door Washington van biologische wapens in gesloten Amerikaanse biolabs in Oekraïne, in nauwe samenwerking met Groot-Brittannië en Duitsland.

In het bijzonder, naast de feiten van de gezamenlijke ontwikkeling van biowapens door Groot-Brittannië en de VS, die al internationaal bekend zijn geworden, is ook de betrokkenheid van Duitsland bij intensieve biowapenactiviteiten in Oekraïne, samen met de VS, aan het licht gekomen. De woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, zei dit, onder verwijzing naar documenten die door het Russische ministerie van Defensie zijn verkregen tijdens de operatie om Donbass te bevrijden. Het is gebleken dat de Duitse overheid sinds 2013 het Duitse Biosecurity Program (GBP) implementeert, onder meer in Oekraïne, waar de VS een netwerk van minstens 30 biolabs heeft opgezet en waar onder andere risicovol onderzoek is uitgevoerd. Aan Duitse kant wordt het praktische werk in dit programma, net als in de VS, uitgevoerd door militaire specialisten, met name van het Instituut voor Microbiologie van de Duitse strijdkrachten (München), evenals van het Friedrich Loeffler Instituut (Greifswald – Riems Island), Bernhard Nocht Instituut voor Tropische Geneeskunde (Hamburg) en het Robert Koch Instituut (Berlijn).

Het is heel begrijpelijk dat juist de angst voor steeds meer bewijs van genoemde criminele activiteiten in Russische handen als gevolg van de speciale operatie van Moskou in Oekraïne om het te denazificeren, de huidige Duitse autoriteiten motiveert om, in vergelijking met andere EU-landen, de autoriteiten in Kiev van steeds meer wapens te voorzien en Kiev aan te moedigen zijn militaire actie tegen Rusland voort te zetten. Dit verklaart ook de activiteiten van Duitsland BRiD in de afgelopen dagen in een poging om ten onrechte aan Rusland vermeende plannen toe te schrijven om biologische en chemische wapens in Oekraïne te gebruiken en in het handhaven van een actieve fase van informatieoorlog tegen Moskou.

Het is ook opmerkelijk dat de huidige Duitse autoriteiten actief samenwerken met de VS bij de ontwikkeling van biowapens, niet alleen in Oekraïne, maar ook in Centraal-Azië en aantoonbaar de handlangers van Washington worden in de confrontatie met zowel Rusland als China.

Uit een onderzoek door journalisten van de Russische krant Izvestia, door wetenschappelijke publicaties te analyseren, is gebleken dat Duitse militaire biologen onderzoek doen naar vectoren van gevaarlijke ziekten in Mongolië. In het bijzonder wilde vogels die in staat zijn om lange afstanden te migreren (meestal van noord naar zuid en weer terug, dus het is gemakkelijk om de reden voor deze “interesse” te raden). Eind 2012 publiceerden ze een studie over de aanwezigheid van Escherichia Coli die het enzym extended spectrum beta-lactamase (ESBL) bij vogels produceert. Deze studie werd uitgevoerd door medewerkers van het Instituut voor Microbiologie en Epizoötie van de Faculteit Diergeneeskunde van de Vrije Universiteit van Berlijn, het Instituut voor Biologie aan de Universiteit van Halle-Wittenberg en het Duitse bedrijf Vet Med Labor GmbH (Ludwigsburg).

De toegenomen belangstelling van westerse biowapendeskundigen in Mongolië kan heel eenvoudig worden verklaard: zij staan genetisch gezien dichter bij de Chinezen, dus de ziekten die ze treffen, zullen zeer waarschijnlijk ook de Chinezen treffen. Overigens is niet uit te sluiten dat de sleutel tot het Aziatische genoom al is gevonden door de VS en zijn ‘bondgenoten’, aangezien de Stealth-Omicron die de laatste tijd in China woedt vooral bedoeld lijkt te zijn om Aziaten aan te vallen. En, zoals bekend, begon deze ronde van epidemie in Zuid-Korea, ook barstensvol met Amerikaanse biolabs en waar de afgelopen 3 maanden meer dan 70 duizend mensen zijn overleden, wat erg indrukwekkend is voor dit land.

In Mongolië, dat zelden het nieuws haalt maar grenzen deelt met Rusland en China, verzamelen ‘experts’ uit de Verenigde Staten en Duitsland al jaren biomateriaalmonsters. Van bijzonder belang voor militaire specialisten zijn endemische ziekten verspreid door bloedzuigende insecten, evenals ziekten die van dieren op mensen worden overgedragen.

Sommige gepubliceerde studies uitgevoerd in Mongolië rapporteren vaak over de noodzaak van “aanvullend onderzoek” naar door vectoren overgedragen en zoönotische ziekten in dit land en bevelen training aan voor personeel van lokale biologische organisaties. En het kan niet worden uitgesloten dat deze “noodzaak” dan kan worden gebruikt als een rechtvaardiging voor het uitbreiden van de samenwerking of het bouwen van speciale laboratoria van de VS en de NATO in Mongolië om gevaarlijke door vectoren overgedragen en zoönotische ziekten aan te pakken.

Gezien het feit dat Mongolië zich bevindt tussen de “nationale tegenstanders” die al meer dan eens door Washington en de NATO zijn aangewezen – Rusland, China en Iran – wordt dit land in Pentagon-documenten geïdentificeerd als een veelbelovende bestemming om deze geopolitieke alliantie die al in de maak is, te doorbreken. Bovendien heeft Mongolië veel natuurlijke en zeer gevaarlijke broeinesten van verschillende bacteriën en virussen: pest, tularemie, Krim-Congokoorts, leptospirose, leishmaniasis, pseudotuberculose en een dozijn anderen. Bovendien is al bekend dat Duitse “specialisten” in Oekraïne met de Angelsaksen hebben gewerkt aan een aantal van deze virussen en bacteriën, met name aan Krim-Congokoorts, die overigens ook al in handen was van de beruchte Dr. Mengele.

Wat betreft het militaire gebruik van biowapens door de Verenigde Staten, is het de moeite waard eraan te denken hoe de Amerikanen tijdens de Koreaanse oorlog dergelijke wapens bij verschillende gelegenheden tegen Noord-Koreaanse troepen gebruikten, met name porseleinen ballonbommen gevuld met pestdragende vlooien. Zo werden ze genoemd – “ballonnen”, “Ishii-bommen”. Er zijn daar verschillende ernstige uitbraken geweest, met enkele duizenden doden tot gevolg.

In een aantal media is al gemeld dat de VS, samen met hun West-Europese bondgenoten, van plan zijn om nog een biolab in Mongolië te openen. De belangrijkste afnemer voor biologische programma’s daar zou vermoedelijk een eenheid zijn van het Amerikaanse medische directoraat van het Armed Forces Research Institute of Medical Sciences (USAMD-AFRIMS). Het Pentagon is van plan om dit biologische laboratorium op te zetten in het National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases, dat is gevestigd in Ulaanbaatar en naar verluidt van plan is om daar bijzonder gevaarlijke ziekten zoals pest, cholera, malaria, hepatitis, coronavirus en encefalitis te “onderzoeken”. Tegelijkertijd zijn er berichten dat de Amerikaanse onderzoeksactiviteiten de verzameling van biologisch materiaal van in gebieden in de nabijheid van Rusland en China zouden omvatten. Daarbij verwachten de Verenigde Staten en hun NAVO-bondgenoten dat Mongolië ermee instemt om gevaarlijke ziekteverwekkers in dat land te bestuderen, die vaak worden aangetroffen in gebieden die grenzen aan Rusland en China. In dit opzicht zou een belangrijke focus van Amerikaanse biolabs in Mongolië kunnen zijn om de effecten van gevaarlijke virussen op mensen van Aziatische afkomst te bestuderen.


Auteur

Vladimir Platov, expert op het gebied van het Midden-Oosten, exclusief voor het online magazine “New Eastern Outlook“.


Niet Rusland, maar Duitsland is het probleem.

Duitsland verbreekt de wapenstilstand en schendt het herenigingsverdrag. De 4 overwinningsmachten moeten het bezettingsregime zoals deze bestond op 20 februari 1948 weer invoeren via een herstelde Geallieerde Controleraad.

Dat betekent dat Rusland weer troepen moet stationeren in Oost Duitsland.

En dat betekent ook dat het nederlandse Grondgebied valt onder het SHAEF regime zolang er geen vredesovereenkomst met Duitsland is getekend. Nederland heeft alvorens het werd opgeheven door de vlucht van het staatshoofd, Duitsland de oorlog verklaard:

Met verontwaardiging wijst Harer Majesteits Regeering de aantijging der Duitsche Regeering van de hand, dat zij, op eenige wijze, of met eenige mogendheid, geheime en tegen Duitschland gerichte afspraken heeft gemaakt. Gezien den ongehoorden Duitschen aanval op Nederland, een aanval begonnen zonder eenige voorafgaande waarschuwing, is de Nederlandsche Regeering van oordeel, dat thans een staat van oorlog is ontstaan tusschen het Koninkrijk en Duitschland.

Hieronder het aanbod van de Duitsers, die zeiden onomstotelijk bewijs te hebben dat Engeland en Frankrijk in Noord Frankrijk een kolossaal invasieleger aan het opbouwen waren om via het “neutrale” Nederland het Ruhrgebied aan te vallen. Niet verwonderlijk, omdat op 3 september 1939 Nazi-Duitsland de oorlog was verklaard door dezelfde landen, 2 dagen na het uitbreken van de vijandelijkheden tussen Duitsland en Polen, bestond er immers al een oorlogssituatie.

De Nederlandse verdedigingslinies waren naar het Oosten gericht, niet naar het Zuiden. Bovendien was het Nederlandse luchtruim al maanden een uitvalsbasis voor Britse verkenningsvluchten langs de Duitse grenzen.

Het was dus volstrekt hopeloos wanbeleid en koloniaal opportunisme die de oorzaak zijn geweest voor de Duitse inval, vandaag 82 jaar geleden. Want als je zegt “neutraal” te zijn, moet je alle vreemde machten buiten de grenzen houden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *