“Oekraïne” wordt opgeruimd. Het is niet “onze oorlog”. Het wordt hun kerkhof.

Translate into English

De media liegen u 100% voor. Veel erger is het misschien nog, dat de media 90% van het nieuws verzwijgen. Of het gaat over vaccinatieschade, de biowapenlabs in “Oekraïne”, de echte pandemie van ritueel kindermisbruik en orgaanhandel, etc. Voordat de Russen met de zuiveringsactie op eigen bodem (Oekraïne = Russisch) begonnen, waren de media unaniem van mening dat in Kiev corruptie, neo-Nazi’s en fascisme onder leiding van een omhoog gevallen komediant een soort van probleem was. Als een blad aan een boom veranderde het propaganda-verhaaltje….

De media, die u voorliegen dat de democratische heilstaat Oekraïne aan de winnende hand is en amper 100 man per dag verliest in haar moedige gevecht tegen de Russische agressor, gedoemd de oorlog te verliezen.

Het aantal gesneuvelde Oekraïense soldaten in de laatste twee weken bedraagt al meer dan 8.000. Dus in plaats van 100 doden per dag zijn het er dus bijna 600. Het aantal gewonden is te berekenen door er de factor drie op los te laten, dat zijn er dus krap 2.000 per dag. In de laatste twee weken is het leger dus ongeveer 36.000 man kwijtgeraakt. Daarnaast zijn er duizenden gedeserteerd en gevangen genomen.

Van de westerse wapenleveranties berekt nauwelijks de helft intact het front.

De instortende constructie “Oekraïne” nadert met rasse schreden het punt waarop de junta in Kiev alleen nog uiterst onwillige dienstplichtigen en bejaarden naar het front kan sturen.

Vanaf dat moment zal het Russische leger in een ongelooflijk snel tempo voormalig Oekraïens grondgebied beginnen te veroveren, zolang de junta in Kiev niet volledige en onvoorwaardelijk kapituleert.

De clown Zelensky heeft tot eind juli nog de tijd om het land te verlaten, als hij dat nog niet al heeft gedaan.

Zijn grootste misdaad is het gehoorzamen aan de westerse financiers van zijn regime en het weigeren om te capituleren en te pogen mensenlevens te sparen. Nee, ze worden met zekerheid de dood ingestuurd.

De absurde westerse droom van uitbreiding van de constructies NATO en EU begint met de dag meer te lijken op een nachtmerrie van de totale ondergang.

Voor de inwoners van het Grondgebied der Nederlanden is het verreweg het beste alvast maar het zinkende schip te verlaten. Het scheepje van Rutte die het met ons eens wil worden de opruimactie op Oekraïens grondgebied als “onze oorlog” te beschouwen en het liefst jongens en meisjes van 17 jaar naar het Oostfront wil sturen.

Het is niet “onze oorlog”. Het is het massagraf voor volksvijand nummer één: de Haegsche junta die 7 kleuren ontlasting deponeert…..

Ze kunnen niet meer aan (vals) geld komen, daarom wordt ons het inflatiewapen opgedrongen. Het creëren van schade en schuld, schaarste en sancties, ziekten en angstpatronen is allemaal bedoeld om het onafwendbare uit te stellen: de totale ondergang van het Avondland en de opstand van de vrije wil.

Lieve mensen: de STAAT DER NEDERLANDEN kan ons niet de wet voorschrijven. Hoogstens kunnen ze hun eigen personeel proberen zelfmoordacties op touw te laten zetten.

Uit de NATO

Uit de EU

Uit de VN

Weg met de Euro.

Weg met het centrale bankensysteem.

Weg met de Haegsche Volksvijandige psychopatenkliek.

Deze kliek heeft ONS nodig, niet andersom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *