Boeren begrijpen het nog niet allemaal 100%

Translate into English

De Redactie met een mening legt het uit. We kort door de bocht. We hebben namelijk weinig tijd meer.

Wij hebben vandaag een brief van actievoerende boeren gelezen om aan de burger uit te leggen waar het om gaat. Het gaat nergens anders over dan om onteigening en daar wordt in dat schrijven minimaal aandachjt aan besteed. Wederom is de discussie over stikstof, ammoniak en mest die de hoofdtoon voert en hoe onredelijk de regering is in hun benadering naar de boeren.

De aanstelling van top-bureaucraat en dreigburgemeester is daar het laatste voorbeeld van.

Dan het hoofdstuk “No Farmer – No Food – No Future”, in het Nederlandsch: “Geen boeren, geen eten, geen toekomst”.

Geen boeren, geen voedsel, geen export, geen toekomst. Zo hoort de slogan te gaan. Het gaat niet om de hoeveelheden, maar om de topproducten die we leveren.

Ondertussen gaat vrijwel alle tarwe in het krachtvoer en voor ons dagelijks brood moeten we 90% importeren. Daar vinden wij als redactie wat van. de boeren ook: we zijn egoïstisch, volgens dat schrijven. Omdat we zelfvoorzienend willen worden. Maar dat zou niet kunnen, vanwege het feit dat Nederland geen broodtarwe kan verbouwen, omdat het hier te nat is.

Maïs zagen we vroeger hier niet. En dat kan wel? Dus we zorgen beter voor de dieren (niks mis mee) dan voor de Nederlanders? En als we vinden dat we in de eerste plaats onze eigen boontjes moeten doppen zijn we egoïstisch.

Het is te begrijpen, zo’n briefje voor de burgerij, maar het slaat nergens op. Wageningen toucheert sinds de reorganisatie van Veerman, nota bene zelf boer, zij het akkerbouwer, miljarden om gewassen te verbeteren. Als je hier van alle soorten mais kunt verbouwen, dan kan dat met tarwe ook. Punt.

We zeggen expliciet niet dat er geen export meer zou mogen plaatsvnden. Wat we wel zeggen is dat we allereerst zelfvoorzienend moeten worden, want Nederland is dat niet. En daar hebben we het hele bestaande areaal voor nodig, als je het redt.

Blijft staan dat het stikstofsprookje is bedacht om huizen te bouwen voor immigranten.

Als je dat zegt, richt een “kamerlid” van het masturbatiepartijtje “volt” druk gebarend een pistool op je nek om je te executeren – er zijn beelden van. Politici: uitschot. Daar praat je niet mee, die sleep je voor een tribunaal.

Nederlanders moeten niet luisteren naar dat WEF-kabinetje, maar opdrachten uitvaardigen.

Opdracht één: opsodemieteren.

We zijn voor de boeren uit eigenbelang. Tijdens de lockdown in 2020 besloten wij alles lokaal te kopen, het liefst op de boerderij. De eersten die ons van het erf trapten waren de boer en zijn vrouw, wegens het niet dragen van een masker. De tweede was een winkeltje met biologische etenswaren.

Toch steunen wij de boeren, de biologische winkeltjes, etc.

In Friesland is de boerenopstand “gekaapt” door corona wappies (krant). Ze zijn verwijderd. Weggetrapt door de boerenopstandelingen.

Hoe moeilijk het ook is: wij blijven de boeren steunen. Punt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *