Dutch - Nederlandsherstelderepubliek.wordpress.comNews

De Nieuwe Wereld: Waar zitten we nu precies?

Translate into English

Het verhaal van Virgil Armstrong, voormalig CIA-agent, gepresenteerd in 1995. Een verhaal vol met hoopgevende informatie, waarschuwingen, voorspellingen en rampscenario’s. Armstrong is voortijdig overleden en heeft zijn eigen voorspellingen niet kunnen meemaken. Dan had hij kunnen ervaren dat ze niet zijn uitgekomen. Het probleem met “voorspellingen” is altijd weer het tijdspad of de tijdlijn. Alles is relatief en wat is überhaupt het fenomeen “tijd”. Daarnaast is het van belang te weten dat een CIA-agent die ontslag heeft genomen dat alleen kan als hij de facto CIA-agent blijft en door de controleurs in Rome wordt aangestuurd. Misschien had hij de opdracht om dit verhaal de wereld in te brengen als afleiding – het zou geen uniek fenomeen zijn. Ook is het een indicatie dat de video’s en geschriften nog steeds in het publieke domein verkeren.

Toch is het een interessant verhaal met in het achterhoofd hoe de wereld zich vanaf 1995 heeft ontwikkeld en waar we als mensheid nu in verzeild zijn geraakt. De Nieuwe Wereld die uit de as van de huidige Oude Archaïsche Wereld gaat ontstaan. De splitsing van de realiteit in verschillende dimensies, het blijft een moeilijk voor te stellen scenario. Dat er iets aan het veranderen is, kan niemand ontkennen. Maar dat het moeilijk onder woorden is te brengen is evident.

Vroeger dachten we wel eens: “Wat is dit hier, is dit een soort test die we af moeten leggen?” In de versie van Armstrong komt het daar wel op neer. De Aarde is uitverkoren om alle negativiteit als een magneet aan te trekken en te elimineren, zodat we er in het Universum geen last meer van hebben. Moeder Aarde als afvalberg en afvoerputje van het heelal, wij mensen hebben een missie.

Het onderwerp ‘Fotonengordel’ is al zo oud als de Oude Grieken – wie dat dan ook maar waren. Oude (?) geschriften gaan over een nieuw Gouden Tijdperk, toevallig zou het dan nu gebeuren. U en ik mogen het meemaken. Moeder Aarde moet in het zonnestelsel blijven en moet mee de volgende dimensie in. Nu zien we voor onze ogen dat velen hebben gekozen om zich aan het bestaande vast te klampen. “Er is niets aan te doen, het is altijd zo geweest, we hebben het toch goed….” Sommigen hebben zich ten doel gesteld de Universele Wetten van vrije wil te breken en zeer velen in hun val mee te slepen. Ze zijn er niet klaar voor of hebben de keus bewust gemaakt. De absurditeiten om ons heen beschouwen ze als normaal en wat ooit normaal was zien ze als een bedreiging. In enkele jaren tijd heeft zich geopenbaard waar eeuwen aan is gewerkt: volledige onderwerping in een nieuwe levensvorm. In feite gaan zij met NaziklaaSSchwab mee naar een nieuwe wereld van het volkomen niets. Als dat er 400 miljoen zijn, hebben ze hun doel bereikt.

De fotonengordel


Door: Virgil Armstrong

Ik was door onwetendheid geneigd er weinig geloof aan te hechten. Sterker nog, mijn eerste reactie was: “de ‘Wu-Wu’s’ zijn er weer bij. Ze hebben een nieuwe rimpel uitgevonden om meer geld te verdienen.” Dit was bijna een kolossale fout van mijn kant, maar Spirit had zijn zin en liet me weten dat het echt was. Spirit zei ook dat ik het fenomeen moet begrijpen en naar voren moet gaan om de wereld te informeren over de ware realiteit van de Fotonengordel.

Op dit punt begon ik dit fenomeen serieus te nemen en na veel onderzoek en studie was ik klaar om naar voren te stappen en over de Fotonengordel te gaan spreken. Ik introduceerde het voor het eerst aan het publiek in Columbus, Ohio, in oktober 1994, onmiddellijk gevolgd door een uitgebreide spreekbeurt in Europa. Tot mijn grote verbazing werd het onderwerp overal waar ik kwam enthousiast ontvangen. Het volgende is een bespreking van het onderwerp voor u, de lezer.

De Fotonengordel en de manasische straling hebben een grotere impact dan men zou denken. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is het de processie van ons zonnestelsel en de bijbehorende planeten rond de centrale zon, Alcione genaamd, gelegen in het sterrenbeeld Pleiaden. Deze tegen de klok in cyclische processie rond Alcione heeft 25.860 aardjaren nodig om één volledige baan te maken. Onze huidige zon, maan en planeten moeten in deze tijd twee keer door de Fotonengordel, dat wil zeggen één keer naar het noorden en één keer naar het zuiden. (Zie diagram hieronder.) Tijdens deze cyclus zijn er twee perioden van duisternis en twee perioden van licht. De perioden van duisternis, die het overgrote deel van de rotatie rond de Centrale Zon vormen, bestaan uit twee perioden van elk 10.500 jaar, plus een extra, schijnbaar optionele 430 jaar voor beide perioden van 10.500 jaar. (d.w.z. 10.500+430 = 10.930 jaar, maal 2=21.860 jaar).

Na elke periode van 10.500 jaar duisternis komen we dan uit in 2000 jaar totaal licht, dat eigenlijk de Fotonengordel vormt. Samenvattend hebben we dan 21.860 jaar duisternis en 4.000 jaar licht (21.860 + 4.000 = 25.860 jaar, of één volledige cyclus / baan). Nogmaals, raadpleeg het onderstaande diagram.

(1) In het jaar 2000 komen we de fotonengordel binnen en daarmee in de 4e Dimensie

(2) De oude Grieken en Romeinen benoemden deze fotonengordel als “Het Gouden Tijdperk”, het tijdperk van Vrede. Geen oorlogen, geen hongersnoden, geen ziekten meer, alleen maar Licht.

(3) Spiritueel gezien is de fotonengordel de voorbode van de Christus, de manasische straling. Daardoor wordt onze verbinding met het Universum (de Oorsprong) hersteld. DNA-restauratie.

(4) De NULL-Zone is een periode van pre-transformatie waarin de Oude Archaïsche Wereld wordt getransformeerd dan wel vernietigd. Hier wordt het kaf van het koren gescheiden. Er is ook een progressieve toename van het Licht.

(5) Zie diagram. Het rechter gedeelte van het diagram duidt de Nieuwe Aarde aan voor hen die het Licht niet zullen ingaan. Terwijl wij naar een hoger plan worden getild, zullen die zij daarentegen afdalen en een nieuwe planeet Aarde gaan vormen. Als nieuwe levensvormen gaan zij wederom voor een periode van 10.500 aardjaren van negativiteit en duisternis in.

Toelichting diagram

Een andere manier om dit fenomeen te bekijken is dat we in één volledige baan 5/6 geddelte duisternis hebben en ongeveer 1/6 deel licht, of een 5:1-verhouding, waarbij duisternis de overhand heeft. Verrassend genoeg komen we nu, als zonnestelsel en planeet, opnieuw tevoorschijn uit meer dan 10.500 jaar duisternis en bereiden we ons voor om samen te smelten in 2000 jaar licht, dat we in het jaar 2000 zullen beginnen te ervaren. Het voorgaande is een algemeen wetenschappelijk begrip van het fenomeen Fotonengordel, maar hoe zit het met de spirituele betekenis ervan? Een vraag die door je hoofd zou kunnen spelen is: “Waarom overheerst de duisternis, of het negatieve aspect, van onze 26.000-jarige reis rond de Centrale Zon? Waarom is er niet meer licht?” Zoals in alle dingen in de Schepper omni-universa, heeft alles een goddelijk doel en een reden. Alle aspecten zijn synchroon met elkaar: hoe hoger met het lagere, hoe lager met het hogere; of, om de kabalistische wet te citeren, “zoals het boven is, zo zal het beneden zijn; zoals het beneden is, zo zal het boven zijn.” Het is belangrijk om te begrijpen dat de Universele wet intentie en doel heeft. Wat ik op het punt sta spiritueel te relateren, zal een groter individueel begrip en acceptatie geven van wat anders bestraffend en onredelijk zou lijken te zijn.

De reden dat we vijf zesde meer duisternis ervaren in onze reis rond de Centrale Zon is omdat de goddelijke krachten, in overleg met degenen onder ons die werden uitverkoren, ermee instemden om een wereld van negativiteit (duisternis), polariteiten en illusies te creëren en te ervaren, ingelegd met angst, oordelen, controle, haat, hebzucht, dood en nog veel meer. Dit was een gekunsteld plan dat het verlangen van de Schepper vergemakkelijkte om de ware aard van negativiteit, of zijn schaduwzelf, beter te begrijpen. Deze explosieve en onvoorspelbare wereld, te vergelijken met een waar mijnenveld, is ontworpen om de moed te testen van iedereen die geassocieerd wordt met deze speciale planeet, planeet Aarde. Wij zijn hier op Aarde het vehikel (referentiekader) waardoor het goddelijke zichzelf kan ervaren; en door onze individuele en collectieve ervaringen, kunnen we de fijne kneepjes en gevaren van duisternis beheersen. We zijn selectief gekozen om hier te komen.

Velen zouden bij het horen van deze uitleg zeggen dat dit krankzinnig is, maar toch is het waar. We zijn uniek, uniek in onze soort. Wij zijn het gekozen voertuig (planeet) om alle negativiteit voor ons hele zonnestelsel te verzamelen, te assimileren en te transformeren. Wij zijn de stortplaats en het afvalgebied voor het hele zonnestelsel. Door onze gedachten, acties en reacties dienen we als transformatoren voor alle negativiteit die ons wordt opgedrongen. Wat een opgave! Dus je ziet dat wat kan worden beoordeeld als iets totaal negatiefs en ongevraagds, in werkelijkheid begiftigd is met geest en zijn goddelijke missie hier op aarde. Die missie is om door ons de negativiteit voor onszelf te ervaren en in het proces te leren hoe we er sneller en permanent van kunnen afzien, waardoor al het andere een betere plek wordt om te wonen en te werken. Dus, daarom zijn wij en onze planeet uniek en speciaal.

Ongetwijfeld is dan ook de volgende vraag: “Hoe verhoudt dit zich tot de Fotonengordel?” Dit is een complexe vraag, maar voordat we ingaan op de fijne kneepjes ervan, laten we eerst vaststellen dat de fotonengordel en de bijbehorende manasische straling op zichzelf werktuigen zijn van transformatie en transmutatie. Zij zijn de beschermende barrière en het voertuig om te zien dat niets van de negativiteit van de Aarde ontsnapt en de hogere bewustzijnsniveaus (diemensies) besmet. De Christus is in dit alles voortrekker en als we dit weten, kunnen we snel zien dat de Fotonengordel en de manasische straling de eminentie zijn van de Christus en zijn christusenergie. Alleen als we in overeenstemming zijn met deze energieën, op het moement dat we de Fotonengordel naderen en betreden, kunnen we niet hopen er deel van uit te maken en te ontsnappen aan de negatieve invloeden van planeet Aarde.

In die zin zouden we dan terug moeten naar de derde dimensie en het allemaal opnieuw moeten doen. Hoe ironisch het ook mag lijken, voordat ieder van ons naar planeet Aarde kwam, waren we ons volledig bewust van de inherente gevaren van het naar de Aarde komen en het leven en ervaren van de grove negativiteiten. We kregen ook te horen dat we niet aan de invloed van negativiteit konden ontsnappen totdat we het onder de knie hadden, wat natuurlijk al die tijd de goddelijke bedoeling was, want hoe kan het goddelijke zichzelf anders leren en ervaren dan door ons? Helaas zijn sommigen langzamere leerlingen dan anderen en het leerproces duurt herhaaldelijk draaien rond het wiel (de Centrale Zon) voordat de les wordt geleerd. Meestal is ongeveer een derde van de totale bevolking van de planeet succesvol in elke periode van 10.500 jaar. Tweederde mag het nog eens proberen.

Denk na over een deel van wat ik heb gezegd, zoals “je bent uitverkoren; je kon hier deze keer niet zijn zonder goedkeuring; en je kunt niet weggaan, ook al heb je je vrijwillig aangemeld, totdat je deze opgedrongen negativiteit volledig onder de knie hebt.” Inderdaad, dat is een grote taak, maar je zult het vroeg of laat wel degelijk doen. Wanneer je dit hebt bereikt, zijn de beloningen aan de andere kant van onschatbare waarde; en omdat je deze moeilijkste leerscholen in het domein van de Schepper onder de knie hebt en bent afgestudeerd, zul je aan de andere kant vele levens voorlopen op je tijdgenoten. Wanhoop dus niet, want jullie zijn meesters in geheugenverlies, en jullie zijn niet voorbestemd om lang te falen! Laten we terugkeren naar het onderwerp van de Christus en zijn relatie tot de Fotonengordel. De Christus en zijn energieën worden herhaaldelijk genoemd in oude teksten, wat aangeeft dat tenzij we één kunnen worden met deze christusenergie, we niet kunnen hopen de komende rampen te overleven en door de Fotonengordel te gaan. De Maya-profetieën geven dit duidelijk aan in een diepgaande verklaring die zegt: “regering, wetenschap en religie zullen instorten tenzij ze bereid zijn het binnenkomende Christusbewustzijn te accepteren en te vergemakkelijken.” Nogmaals, dit is een schuine verwijzing naar de Fotonengordel en zijn christusvormige energieën (de manasische straling). Alle dingen die verouderd, archaïsch en negatief zijn, inclusief JIJ, zullen afbreken in het aangezicht van de binnenkomende Christus-energieën, tenzij jij en zij deze heilige waarheden zullen accepteren en naleven. De grote avatar, Jezus, terwijl hij op aarde was, maakte dit overvloedig duidelijk toen hij zei: “Ik, door de Christus, zal koren scheiden van het kaf, de schapen van de bokken.” Impliciet was dat de mensheid, als zij de einddagen en de Fotonengordel nadert, in twee kampen zal worden verdeeld, dat wil zeggen degenen die het binnenkomende Christusbewustzijn (het koren en de schapen) kunnen en zullen accepteren en degenen die dat niet willen of kunnen (het kaf en de bokken). Als we de ingang van de Fotonengordel naderen, die in of rond het jaar 2000 zal plaatsvinden, zal dit alles overduidelijk worden. Merk op dat het jaar 2000 ook onze intrede in de vierde dimensie markeert als een volk, planeet en bewustzijn. Wees eraan herinnerd dat het voorbestemd is dat onze planeet verzekerd is van een veilige doorgang naar en door de Fotonengordel. De vraag is alleen: krijgen u en ik hetzelfde akkoord? Het antwoord is ja, alleen als ook wij het binnenkomende Christusbewustzijn kunnen accepteren, accommoderen en uitvoeren.

In een snel overzicht hoop ik dat ik je ervan heb overtuigd dat de Fotonengordel iets veel groters is dan astronomische of wetenschappelijke postulaten over hoe het zonnestelsel en zijn planeten rond Alcione, onze centrale zon, draaien en hoe, in dit proces, ons zonnestelsel en planeten 21.860 jaar duisternis en 4.000 jaar licht ervaren. Ik vertrouw erop dat ik je ervan heb overtuigd dat het hele proces een diepgaande opeenvolgende spirituele ervaring is, die rechtstreeks te maken heeft met het Christusbewustzijn.

Laten we nu dieper ingaan op deze spirituele ervaring. Om te beginnen is de Photon Belt niets nieuws. In de oude geschiedenis zijn er veel verwijzingen, vooral door de Grieken en Romeinen, naar een Gouden Eeuw waarin er niets anders was dan licht, liefde, vrede en rust, een plaats waar dood, oorlog, hongersnood, ziekte en armoede onbekend waren. Deze oude filosofen zinspeelden duidelijk op de Fotonengordel, die 2000-jarige periode van licht. Opnieuw zijn we op het moment waar we op het punt staan deze fenomenale periode van licht binnen te gaan, de Gouden Eeuw van het verleden en de toekomst. We komen uit onze beklemmende cocon van duisternis en kunnen, net als de vlinder, tevoorschijn komen als iets buitengewoon moois, dat wil zeggen, onze lichte lichamen en onze totale gemeenschap met de Christus. Die cocon van duisternis is, ondanks zijn beklemmendheid en negativiteit, ons leer- en leermiddel geweest om ons opnieuw te kwalificeren om terug te keren van waar we vandaan kwamen, de Fotonengordel. We krijgen opnieuw de mogelijkheid om de ketenen van deze wereld van illusie te doorbreken om de spiegel om te draaien en in plaats daarvan onze ware en oorspronkelijke realiteit waar te nemen. Hiermee zullen de beperkingen van negativiteit, illusie, polariteiten, oordelen, controle, haat, hebzucht en hebzucht, jaloezie, moorden en oorlog allemaal wegvallen. Onze speciale aardse opdracht, die is geweest om negativiteit en illusie te ervaren en te leren beheersen, zal worden vervuld en we kunnen naar huis gaan waar we terecht thuishoren. Als we de Fotonengordel en zijn eminentie, de manasische straling, naderen, zullen we ons bewust worden van het Christusbewustzijn en de oproep tot vereniging. De oproep tot vereniging is een verklaring van de Christus dat we lang genoeg in duisternis hebben verkeerd en dat het nu de tijd is om naar huis te gaan in het licht. Uiteindelijk is de keuze echter nog steeds gebaseerd op onze vrije wil. Het proces van naar huis gaan is niet zo eenvoudig als het op het eerste gezicht lijkt, want we moeten eerst een enorm transformatieproces ervaren dat ons in staat zal stellen onze negativiteit te elimineren en ons lichaam van licht aan te nemen. Dit zal ons op zijn beurt uit de tot slaaf makende energieën van de derde dimensie katapulteren naar de vierde en vijfde dimensie – de Fotonengordel.

Deze kwantumsprong naar de toekomst is niet gebruikelijk, maar is meestal sequentieel van aard en omvat één dimensie tegelijk. Echter, vanwege onze onverklaarbare onwil om te groeien en te rijpen met de dictaten van het goddelijke scenario, in tegenstelling tot de andere planeten, moeten we nu een inhaalslag maken en het niveau van de andere planeten bereiken om het zonnestelsel in overeenstemming te houden met de goddelijke intentie en geplande vooruitgang. We moeten eindelijk in het reine worden gebracht om een veilige doorgang van de hele federatie van planeten naar de Fotonengordel te verzekeren. We hebben nog maar een paar jaar tot het jaar 2000 om dit te doen. Dit is niet alleen de ingang van de Fotonengordel, maar ook de toegang tot de vierde dimensie. Tegen het jaar 2005, vijf jaar na het binnetyreden van de Fotonengordel, zullen we ons uiteindelijke doel, de vijfde dimensie, hebben bereikt! Een interessant feit: de Verloren Boeken van de Bijbel, dat wil zeggen de originele en onverkorte versie van onze huidige Bijbel, stelt dat “De tweede komst van de Christus zal plaatsvinden in het jaar 2005.” Dit impliceert dan dat we de wederkomst van de Christus pas zullen zien en ervaren nadat we de vijfde dimensie van bewustzijn hebben bereikt. We zullen tegen die tijd ons lichaam van dichtheid al lang verlaten hebben en zullen onze kleding van licht dragen, net zoals de Christus altijd heeft gedaan.

Voordat dit kan gebeuren, moeten we eerst een volledig transformatieproces hier op Aarde ervaren. Onze planeet, ons lichaam en ons bewustzijn moeten allemaal bereiken en resoneren op een veel hogere en intense frequentie om het binnenkomende Christusbewustzijn te accommoderen. Laten we beginnen met één aspect van de transformatie van onze planeet. Onze huidige snelheid terwijl we als planeet door de ruimte vliegen, wordt geschat op ongeveer 18.000 mijl per uur. Overweeg dan de speculatie dat we bij het betreden van de Photon Belt een snelheid van 208.000 mijl per uur zullen hebben bereikt, of een toename van 190.000 mijl per uur. Men hoeft niet lang te speculeren om te beseffen dat deze enorme versnelling tijd en ruimte zal samendrukken tot rijken van realisaties, onbegrijpelijk op dit moment. Wat kan worden aangenomen is dat alle alledaagse en lichamelijke dingen in de natuur een enorme transformatie zullen ondergaan om in harmonie te zijn met de compressie en versnelde snelheid. Elke cel in ons lichaam, elk molecuul, elk atoom zal worden herschikt om (hopelijk) onze huidige lichamen van dichtheid en moraliteit te transformeren in een voertuig van transformationeel licht, in staat om het binnenkomende Christusbewustzijn en zijn onsterfelijkheid te vergemakkelijken. Er wordt ook gezegd dat in het transformatieproces ons DNA-systeem zal worden herschikt van een systeem van 2 strengen naar een systeem van 12 of 13 strengen. Onze chakra’s zullen ook worden herschikt en verhoogd, gaande van 7 naar 12 of 13. Onze atomen zullen worden verhoogd en herschikt om het binnenkomende licht (Christusbewustzijn) te vergemakkelijken.

In navolging van de transformatietheorie lijkt het redelijk dat onze geliefde planeet, een levend organisme, ook moet transformeren om het Christusbewustzijn te ontvangen. Deze procedure zal naar voren komen in de veel aangekondigde veranderingen op aarde, die de ontbinding van de oude en archaïsche illusionaire concepten vertegenwoordigen. Vandaag de dag is er veel discussie en giswerk over de veranderingen op aarde en hoe ze ons individueel en collectief zullen beïnvloeden. Ter informatie, de veranderingen op aarde zijn al begonnen in de vorm van recente aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en onvoorspelbare en verwoestende weerpatronen. Om eerlijk te zijn, dit is nog maar het begin en zal intenser en dodelijker worden, want hoe kan anders de zuivering van het oude en archaïsche worden bereikt, of het nu de planeet of het lichaam is? In het proces zal niets, ik herhaal, niets onaangeroerd blijven. We kunnen totale chaos, ontbinding, herschikking en totale vernietiging verwachten. Niets, tenzij zij of het in harmonie zijn met het goddelijke Christusbewustzijn, zal gespaard blijven. Helaas hebben de Illuminati (geheime regering) evenals de marionettenregeringen van de wereld, te laat ontdekt dat hun verplaatsing naar de Maan en Mars en de binnenaarde om de komende veranderingen op aarde te voorkomen voor niets is geweest, omdat de Maan en Mars, evenals de andere planeten, ook moeten hervormen om te overleven.

Deze escapismepolitiek, die zegt: “naar de hel met de menigten en hoera voor ons”, moet een zware prijs dragen, en ik wens hen het beste. Samenvattend kan ik alleen maar zeggen dat hun gevierde ego’s een dodelijke slag hebben gekregen. Ik ben er ook zeker van dat dit lichaam alternatieven in gedachten heeft, zoals het uitrijden van de catastrofale veranderingen in hun geavanceerde ruimteschepen, maar dit zal niet lukken omdat de universele wetten van vergelding zullen zegevieren en alle dingen, groot en klein, ter verantwoording moeten worden geroepen. Om verder uit te leggen, tenzij alle alledaagse en fysieke dingen in harmonie zijn met de binnenkomende Christus-energieën (vierde en vijfde dimensie), zullen ze, ondanks hun meest ijverige pogingen om aan de realiteit van deze superenergieën te ontsnappen, tot mislukking worden veroordeeld. Zweven in de ruimte om aan het fysieke te ontsnappen is geen uitzondering.

Misschien heb ik in de bovenstaande dialoog een element van angst gecreëerd onder jullie lezers. Dat was natuurlijk niet mijn bedoeling, maar het dient wel een punt.

Massale chaos en vernietiging, hoewel aanwezig voor velen, hoeven jullie niet persoonlijk te beïnvloeden. Herhaaldelijk in deze geschriften heb ik beschreven dat iedereen gespaard zal blijven als ze de binnenkomende Christus-energieën erkennen en ernaar streven om te wandelen en te praten in liefde, licht, evenwicht en vergeving. In het proces zullen jullie je nieuwe en wonderbaarlijke lichaam van licht creëren. Als je , ‘door het bovenstaande’, je lichaam van licht opbouwt, zul je resistent zijn en uiteindelijk ongevoelig voor alle fysieke en archaïsche wetten. Onthoud dat wanneer je een lichaam van licht hebt, je één bent met de Christus en de vierde dimensie. Daarom is je fysieke wezen niet van dichtheid en materie, dus hoe kun je gekwetst worden? Angst is voedsel voor de duistere en negatieve krachten en is het voertuig waardoor zij Ons door de millennia heen hebben gecontroleerd.

Zonder angst hebben ze geen manier om ons te beheersen en zijn ze dus machteloos. Onthoud dit wanneer je het het meest nodig hebt.

Met dit als overzicht wil ik nu in het algemeen enkele ervaringen presenteren die zullen optreden bij het betreden van de Fotonengordel. Houd er rekening mee dat dit enkele zijn van wat kan worden verwacht. Er zullen er nog veel meer ontstaan waarvan we ons nog niet bewust zijn. Sommige daarvan zijn al genoemd, maar zijn even belangrijk als de rest.

1. De fotonengordel en de manasische straling zijn voertuigen van transformatie. De Fotonengordel is het huis van de Christus; de straling is de opkomende eminentie van de Christus. Door deze spirituele voertuigen, op voorwaarde dat we met hen werken, krijgen we de mogelijkheid om de huidige beperkingen van slavernij te doorbreken en naar huis te gaan vanwaar we oorspronkelijk kwamen. De keuze is echter aan ons. De vrije wil overheerst.

2. De nieuwe maan zonsverduistering op 3 november 1994 versterkte samen met zijn voorganger, de maansverduistering van de zon in 1991, de liefde van onze Moeder God. Samen met al het andere wordt ons bewustzijn geherstructureerd naar een staat van evenwicht waarin we gelijke delen van de vrouwelijke en mannelijke energieën zullen worden, net zoals Jezus deed; we zullen androgyn worden, dat wil zeggen 50% mannelijk en 50% vrouwelijk. De nadruk wordt gelegd op het vrouwelijke omdat de mannelijke energieën nu dissonant, archaïsch en te vaststaand zijn. Kijk eens rond in jullie wereld en zie de waanzin van de mens in Joegoslavië, Somalië, Rwanda, Haïti, Rusland en ja, zelfs de Verenigde Staten. Het vrouwelijke moet deze oude mannelijke patronen transcenderen en transformeren voordat de christusenergie hier op Aarde in evenwicht kan worden gebracht. Als we willen overleven, zoek dan naar de opkomst van de zachte man en de sterke vrouw. Vrouwen, onthoud dit! Jullie grootste en meest heilige kracht op Aarde is jullie vrouwelijkheid; het is de toekomst en de weg. Omhul en geniet van je nieuw gevonden mannelijkheid, maar houd het in balans met je vrouwelijkheid, want het is de echte kracht.

In dit transformatieproces zullen we ons allemaal botweg bewust worden van problemen in ons gevoel van eigenwaarde, onze relaties, de gezondheid van financiën, banen en in elk facet van onze fysieke realiteit. We zijn niet langer in staat om onze oude patronen van ontkenning te onderdrukken of te verbergen. Het subjectieve (vrouwelijke) zal naar boven komen en het verborgene en nutteloze met zich meebrengen dat in het nu moet worden aangepakt, wat de oorzaak is van het grote percentage ontevredenen in deze tijd. Doen alsof en illusie zijn voorbij. De vrouwelijke straal is een transformerende straal, die liefde en acceptatie biedt van alle dingen die godvruchtig zijn.

3. Twaalf grote gebeurtenissen zullen hier op aarde plaatsvinden tussen nu en het moment dat we de Fotonengordel betreden. Ze zijn ontworpen om de oude en archaïsche driedimensionale energieën, waaronder jij en ik, te vernietigen of te hervormen.

Logica zou aangeven dat een van deze gebeurtenissen de vervolging van de laatste oorlog zou zijn, hoogstwaarschijnlijk in het Midden-Oosten. Deze oorlog zal een tweeledig doel hebben: (1) het vernietigen van de oude’ archaïsche mannelijke energieën om zich klaar te maken voor het nieuwe en vreedzame mannelijke, en (2) het faciliteren in een positie van leiderschap van de nieuwe vrouwelijke energieën.

Hierna zal er een integratie van deze twee energieën plaatsvinden om het nieuwe mannelijke en vrouwelijke bewustzijn te baren dat vergezeld zal zijn van de binnenkomende Christusenergieën, dat wil zeggen de nieuwe belichaming van man en vrouw.

4. Om het hoofd te kunnen bieden aan het versnellen en comprimeren van tijd en ruimte, moet ons fysieke lichaam worden herschikt en opnieuw worden uitgelijnd om het binnenkomende Christusbewustzijn te vergemakkelijken. Sommige van deze herschikkingen zullen te maken hebben met de belangrijkste elementen van de fysieke en etherische lichamen. Verwacht wordt een herschikking van ons huidige bewustzijn; herschikking van de chakra’s (nu zeven) naar twaalf of dertien; het verhogen van de DNA-strengen van de huidige twee naar twaalf of dertien; het in evenwicht brengen van de mannelijke en vrouwelijke energieën om een staat van androgynie te bereiken; en versnelling van onze atomen in overeenstemming met de mate van het binnenkomende licht en bewustzijn. Bovendien zal onze pijnappelklier, nu ongeveer zo groot als een erwt, terugkeren naar zijn oorspronkelijke grootte, ongeveer de grootte van een ‘quarter’, ongeveer het formaat van de Euromunt. Alle receptoren zullen opnieuw worden geactiveerd.

Alle personen die dit ervaren zullen helderziend, helderhorend, heldervoelend en meer worden. Net als Jezus zullen we grote zieners, genezers en profeten worden. Dit zal ons in de nabije toekomst goed van pas komen. Uitgerekend nu moeten we onze wil overdragen aan het goddelijke. In deze verklaring zit een diepe waarheid, maar ook een inherent gevaar. Nu moeten we uitgerekend onze intenties ondubbelzinnig nuanceren en ervoor zorgen dat onze pijl van intentie naar het beoogde doel gaat. Het goddelijke moet in zekerheid worden geformuleerd met uitspraken als bijvoorbeeld “aan de enige schepper God”: “aan mijn hogere bewustzijn”; “aan Moeder Maria”; of, ‘aan de enige echte Christus’. Anders zal elke verklaring in de vorm van een affirmatie onmiddellijk worden opgepikt door de duistere krachten en tegen ons en de mensheid worden gebruikt. Onthoud: KWALIFICEER JE.

Laat geen twijfels of onzekerheden achter. Merk op dat gedachten energie zijn, realistischer dan ons fysieke lichaam; daarom moeten ze worden gecontroleerd en specifiek worden gericht.

5. Naarmate ons lichaam en bewustzijn in het licht veranderen, zal het denken, niet de fysieke actie, ons menu van de dag worden. In deze nieuwe modus zijn “etherische in werkelijkheid” gedachten reëler dan fysieke actie – wat je denkt is wat je bent voor dat moment. Omdat we ons in het bewustzijn van de vierde dimensie bevinden, zijn we etherisch en blootgesteld aan iedereen. Ieder van ons zal als een televisiescherm zijn, onze gedachten projecterend zodat iedereen het kan zien en horen. Je kunt niet langer kwaadaardigheid verbergen, hebzucht, haat, lust, bedrog of oneerlijkheid. Op het moment dat je het denkt, word het de realiteit. Je wordt een open boek, vrij van andere brieven dan die je creëert voor het moment dat onmiddellijk moet worden gecorrigeerd met liefde, licht en vergeving als je niet onderworpen wilt worden aan de inherente straffen en mogelijke verdrijving van de vierde dimensie realiteit terug naar de derde dimensie. Driedimensionale zwakheden worden ondubbelzinnig niet getolereerd. Omgekeerd, als we echt en stevig verankerd zijn in het licht van de Christus en zijn Gouden Eeuw, dan zou geen van deze aberraties moeten ontstaan, en als ze dat doen, moeten ze snel worden aangepakt, zodat ze niet echt worden en, als gevolg daarvan, ons terug naar de derde dimensie verbannen. Ik vraag me af hoeveel van ons op de planeet dit nu in het verleden hebben ervaren.

6. Onze wereld van illusie en polariteiten zal instorten. Te zijner tijd, als we de nulzone van de Fotonengordel naderen, zullen deze schijnrealiteiten die ons zijn opgedrongen door degenen die ons hier hebben geplaatst, desintegreren, waardoor we naakt, kwetsbaar en blootgesteld achterblijven. Dit zal het omdraaien van de spiegel vertegenwoordigen waardoor jij en ik naar de ware kant van de werkelijkheid kijken. Even zijn we totaal kwetsbaar, weerloos en verward. Niettemin is het op dit moment dat we moeten beslissen, wil ik het oude en archaïsche opgeven, of wil ik moedig in het licht stappen en datgene herwinnen wat altijd terecht van mij is geweest, mijn Christusschap? Als we zouden kiezen voor de voortzetting van de oude en archaïsche manieren, kunnen we nog eens 10.500+ jaar duisternis verwachten.

7. In het verleden heeft onze planeet zijn zonne-as meer dan 330 keer omgedraaid.

Dit was geen toeval, maar gekunsteld door degenen die ons hier als ultieme controle hebben geplaatst. Ondanks de intentie van de krachten van de duisternis om het opnieuw te doen, zal het deze keer niet slagen.

Er zal echter een omkering van de magnetische polen zijn van een rotatie met de klok mee naar een rotatie tegen de klok in, waardoor de rotatie van de planeet zal versnellen, op dit moment ondenkbaar. Als verklaring voor deze verandering in rotatie, zal men zich herinneren dat ik eerder heb verklaard dat onze planeet was gekozen om de verzamelaar en transformator te zijn van alle negatieve energieën in ons zonnestelsel. Om dit te doen, werden onze magnetische polen herschikt om met de klok mee te draaien, wat in strijd was met de ware en gewenste rotatie.

Niettemin was deze verandering noodzakelijk voor ons en onze planeet om te dienen als een verzamelvoertuig voor negativiteit. Gedurende 10.500 jaar hebben we gepresteerd in deze uiterst onstabiele realiteit, waarbij we zowel individueel als collectief dienen als voertuigen van transformatie. Hoewel extreem gevaarlijk, kozen wij als de goden die we zijn ervoor om hier te komen en deze vluchtige en onderdrukkende energieën onder de knie te krijgen. Zonder twijfel is onze opdracht er een van; zo niet de zwaarste in het Scheppers-universum. Omdat we de fotonengordel naderen en in harmonie moeten zijn met de rest van het zonnestelsel, is onze magnetische poolomkering een must.

Soms rijst de vraag of we als planeet terug zullen komen en het opnieuw zullen doen. Ongetwijfeld hebben we dat in het verleden gedaan, maar deze keer zullen we speciale dispensatie ontvangen en zullen we niet worden gevraagd om dit te doen, want het lijkt erop dat onze planeet meer dan heeft voldaan aan haar vereisten voor het afstuderen naar de hogere rijken. De planeet zal afstuderen, maar zullen wij dat individueel ook doen? Dat is natuurlijk aan ieder van ons. Pas op termijn zullen we het weten.

Na deze vraag wordt nog een vraag gesteld: “Als onze planeet ons zonnestelsel verlaat, wat gebeurt er dan met die zielen die het op dit moment niet kunnen redden?” Voor deze ongelukkigen is er een andere planeet, een nieuwe planeet Aarde, die momenteel in de vierde dimensie (etherisch) verblijft; en het is naar deze planeet dat de ongelukkigen in onstoffelijkheid zullen gaan om een diepe slaap en rust te ervaren voordat ze worden voorbereid en gereconditioneerd om weer naar de Aarde te komen om nog eens 10.500 jaar duisternis te ervaren. Opgemerkt moet worden dat naarmate onze huidige planeet opstijgt naar de vierde dimensie, de alternatieve planeet dienovereenkomstig zal afdalen naar de derde dimensie, waardoor wij als de nieuwe planeet Aarde worden vervangen. (Zie tekening.)

8. Naarmate al deze verschijnselen in verband met het betreden van de Fotonengordel toenemen en dramatische fysieke, emotionele en spirituele veranderingen onder ons veroorzaken, zoek dan naar massale landingen van vriendelijke buitenaardse wezens die zullen aankomen om de behoeftigen en de waardigen te helpen om de apocalyptische veranderingen die voor ons liggen te overleven. Kijk uit naar hun komst vanaf eind 1995 en begin 1996. Het jaar 1996 wordt voorspeld als een afschuwelijk jaar, waarin de mensheid massaal wordt uitgeroeid, bestaande uit degenen die het binnenkomende Christusbewustzijn niet willen of kunnen accepteren. Dit binnenkomende bewustzijn zal geen onzin of mate van weerstand voor het oude tolereren en archaïsche moet gaan om plaats te maken voor het nieuwe. Dit omvat overheid, wetenschap en religie. Alle aspecten van ons driedimensionale leven moeten terugkeren naar het licht en de goddelijkheid als het wil overleven.

Een ander aspect van de massalandingen heeft te maken met een verklaring aan de wereldregering dat “we hier zijn; wij zijn de baas. Wij nodigen u uit om u bij ons aan te sluiten in de broederschap van de Mens. Doe je dat niet, dan moet je de ultieme gevolgen dragen.” Nog een aanvulling op het voorgaande: er wordt gespeculeerd dat als we de fotonengordel naderen, enorme straling zal worden ervaren. Deze straling, die zich in de buurt van de nulzone bevindt, zal zo ontwrichtend zijn dat het ongetwijfeld een negatieve invloed zal hebben op de wereldwijde nucleaire voorraden en reactoren. Als dit zou gebeuren, zou onze planeet volledig worden vernietigd en in het proces de succesvolle graduatie van onze planeet en het zonnestelsel naar de vierde dimensie laten ontsporen.

Daarom zullen de massalandingen, met hun superieure intelligentie, deze monumentale dreiging neutraliseren en / of dematerialiseren.

9. Als we de Fotonengordel naderen, zoek dan naar frequente ontmoetingen met de engelachtige gastheer. Perceptie van deze verheven wezens zal gemeenschappelijk worden voor degenen die in harmonie zijn met het binnenkomende Christusbewustzijn. Onder deze machtige engelenkrachten zoekt Lord Michael, onze mentor en voogd, om te verschijnen. Hij zal, met spoed en duidelijkheid, alles verwijderen wat verwijderd moet worden om een nieuwe wereld en een nieuwe orde te creëren.

10. Zoek naar het dierenrijk om bijna-menselijke kwaliteiten en begrip aan te nemen, en welnu, het zou moeten, want als we onze rijken van eerder begrip verlaten en onze Goddelijkheid aannemen, zullen de dieren zich wagen om de leegte te vullen en hen te verheffen tot bijna menselijkheid. Verwacht tegelijkertijd dat de onderwereld van de elementalen en natuurgeesten zich zal ontwikkelen tot menselijkheid. Ze zijn op dit moment bijna menselijk en hebben het recht om hun volledige menselijkheid aan te nemen.

11. Verwacht enorme afnames in onze magnetische velden (onze zwaartekracht en onze dichtheid). Naarmate we licht worden, zullen deze elementen weinig of geen invloed op ons hebben, want ze verliezen de kwaliteit van de beperking.

12. Zoals Sheldon Nidel verklaarde in zijn boek, Becoming a Galactic Human Being, zal van ons in de nabije toekomst worden verwacht dat we volledig bewuste wezens worden die werken met interdimensionale energieën en wezens. Dit bewustzijn zal ons niet alleen in staat stellen om geïntegreerd te worden in de vierde dimensie, maar zal ons ook de mogelijkheid bieden om toegang te krijgen tot parallelle dimensies die 90 graden van onze huidige realiteit liggen. Hoe spannend! Misschien zullen dan die dingen die in de nacht “bumpity bump” gaan, vorm krijgen.

13. Verwacht avant-gardistische kleuren, vormen en heilige geometrieconfiguraties te zien als we de Fotonengordel naderen. Zoek naar de lucht die volledig lijkt te zijn verteerd door vuur. Maak je echter geen zorgen, want dit fenomeen is een koud vuur en zal je niet schaden. Het is slechts een signaal dat we onze uiteindelijke bestemming naderen, de Fotonengordel en het volmaakte Christusbewustzijn!

14. Naarmate onze persoonlijke en aardse rijken van realiteit en begrip worden getransformeerd, zullen ook de hogere rijken naast ons worden getransformeerd.

Denk aan het Kabalistische axioma, “zoals het boven is, zo zal het beneden zijn”, en vice versa. Een van de meest spectaculaire en aangekondigde gebeurtenissen is de mogelijke verandering van onze huidige Centrale Zon vanaf zijn geboorte in het sterrenbeeld Pleiadië naar het sterrenbeeld Sirius. Het lijkt erop dat de Siriaanse volkeren ons veel vriendelijker gezind zijn dan de Pleiadiërs. Dit voorspelt kolossale veranderingen in de toekomst van ons zonnestelsel.

Om terug te keren naar de Pleiadiërs en een persoonlijke opmerking: in 1988 had ik de gelegenheid om persoonlijk terug te vallen om te kijken naar de uiteindelijke ondergang van dat oude continent Atlantis. Tot mijn grote ontsteltenis ontdekte ik een element van Pleiadische oorsprong, en de toenmalige heersers van Atlantis waren verantwoordelijk voor de catastrofale nucleaire explosies die uiteindelijk het grote Atlantis tot zinken brachten. Daarom verbaast het me niet dat overwegingen van Sirius als de nieuwe locatie van onze huidige Centrale Zon in de maak zijn.

—————————————————————————————————————

CONCLUSIES

Het is duidelijk dat de handschoen is opgepakt en de boodschap is duidelijk.

Besluiteloosheid is voorbij. Je moet verklaren waar jij en je bewustzijn zijn. De vermaning van de grote leraren, “Ik zal het koren van het kaf scheiden”, komt uit. De wittebroodsweken zijn voorbij. Het oude en archaïsche moet nu buigen voor en het binnenkomende Christusbewustzijn vergemakkelijken, anders zal het breken als een droog takje in de wind, om niet meer te zijn. De transformationele veranderingen op alle niveaus zijn onherroepelijk. Niets kan ontsnappen aan de onophoudelijke en compromisloze reiniging van de Aarde, geest, lichaam en ziel. De geest zal zijn zin krijgen; zijn dag is aangebroken. Jij en ik zijn goddelijk en hebben als zodanig het grote voorrecht om te kiezen waar we willen zijn, met of zonder Geest of het Christusbewustzijn.

De ouden spraken onvermoeibaar over vervlogen tijden waarin mens en dier in eeuwige liefde, licht en vrede woonden; een plaats waar oorlog, pestilentie en ziekte onbekend waren en de mens voortdurend in gemeenschap was met het goddelijke. We naderen dat grote tijdperk weer, dat wil zeggen de Fotonengordel. Voorlopige energieën van verandering zijn al onder ons. Let op de disharmonie in relaties, regeringen, wetenschap en religie. Kijk naar het consistente falen en de ineenstorting van financiële instellingen, de laatste is de Bank of England waarin zelfs de monarchie, met name de Koningin-Moeder, $ 500.000 US verloor. Concludeer in je eigen geest dat planeet Aarde ook in de rij staat voor dramatische en reformatorische veranderingen (de komende aardse rampen), allemaal in goddelijke orde, om planeet Aarde klaar te maken voor ascensie naar de hogere bewustzijnsgebieden die bekend staan als de vierde en vijfde dimensie. Voor degenen onder ons die de binnenkomende christusenergie niet kunnen accepteren, zal onze planeet, een levend organisme, ons afschudden zoals een hond dat met water doet.

Een verkeerde conclusie die ik vaak hoor in Europa en soms in Amerika is dat tijdens de veranderingen op aarde de mensheid van de aarde door UFO’s van de planeet zal worden getild. Deze conclusie is onjuist en gevaarlijk! De “goede” ET’s zullen onze vrije wil niet verstoren en zullen ons niet van de planeet verheffen tenzij het een ernstige noodsituatie is, en dan slechts tijdelijk totdat de noodsituatie voorbij is, op welk moment we zullen worden teruggestuurd om onze bestemming te voltooien. Bovendien wordt niet iedereen opgetild; alleen degenen die het hebben verdiend. Geldt dat ook voor jou? Afstuderen van de derde dimensie naar de vierde en vijfde dimensie is eenvoudig als we Gods regels volgen: wandel en praat je leven in liefde en vergeving, en erken dat Opperwezen, de Schepper, Oneindige Intelligentie, of wat je het ook noemt. Ontdoe jezelf van angst, want het is voedsel voor de krachten van de duisternis en zal je gevangen blijven houden als je dat niet doet. Naarmate we dichter en dichter bij de Fotonengordel en het binnenkomende Christusbewustzijn komen, zullen onze lichamen grote transformationele veranderingen ondergaan, “hopelijk met onze medewerking”, waarbij onze lichamen van lichamelijkheid veranderen in lichamen van licht die de Fotonengordel en het binnenkomende Christusbewustzijn kunnen vergemakkelijken. Liefde en vergeving, ophouden te oordelen en angst te elimineren zijn de sleutels om dit te doen.

In de nabije toekomst kunnen we concluderen dat wij aardsen zullen getuigen van de conclusie van de controle die de krachten van de duisternis de afgelopen 10.500 jaar over ons hebben uitgeoefend. Dit zal tot stand komen door openlijke confrontaties tussen de “goede” UFO’s (krachten van licht) en de “slechte” UFO’s (krachten van duisternis). Persoonlijk zullen we deze laatste strijd in de hemelen observeren.

Hierna zullen de lichtkrachten, die verschijnen als UFO’s, hier op Aarde massaal verschijnen, om later gevolgd te worden door massale landingen. Monumentale geheimhouding en controle van de massa’s door wereld- en lokale overheden zal voorbij zijn, en zij zullen, net als wij, dienovereenkomstig worden geëvalueerd.

Een laatste punt van belang is dat het doel van de Hubble-telescoop niet is wat ons is wijsgemaakt, namelijk het detecteren en afbuigen van inkomende kernraketten, of het Strategic Defense Initiative (SDI). In plaats daarvan is het een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor buitenaardse invallen van een slechte soort.

Herhaaldelijk, wereldleiders, te beginnen met de vroege secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Dag Harnmerskjold, en via de gepensioneerde generaal Douglas McArthur; President Reagan; Generaal Nathan Twining, voormalig bevelvoerend generaal van de Amerikaanse luchtmacht, en Michail Gorbatsjov hebben de wereld indirect gewaarschuwd voor mogelijke buitenaardse interventie. Het meest direct was Gen. McArthur die in zijn afscheids- en afscheidsrede voor het Congres van de Verenigde Staten verklaarde: “Heren, de volgende grote oorlog zal niet aards zijn, maar buitenaards van aard.” Wat wist de generaal, zelfs toen al in de jaren 1950, dat wij niet wisten? Van belang was ook de opmerking van president Ronald Reagan voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toen hij verklaarde (geparafraseerd): “Men vraagt zich vaak af, als wij als wereldwijde gemeenschap werden geconfronteerd met het vooruitzicht van een invasie, buitenaards van aard, zouden we dan niet, als een familie van naties, onze verschillen opzij zetten en samenkomen in solidariteit om deze onheilspellende buitenaardse dreiging af te schrikken?” Dit brengt ons vervolgens terug naar de Hubble-telescoop die, zoals ik al heb gezegd, een vroegtijdig waarschuwingssysteem is voor die impliciete buitenaardse interventie. Het doel van de ET-invasie is de alsemplaneet, soms Niburnal, Nibim, Murdok of Phaeton genoemd. De alsemplaneet heeft ons hier geplaatst en heeft onze planeet beschouwd als hun persoonlijke eigendom en wij als hun persoonlijke eigendom. Ze hebben ons millennia lang gecontroleerd en gemanipuleerd. Deze planeet van grote omvang bevindt zich al in ons zonnestelsel en wordt waargenomen door de Hubble-telescoop.

De wereldregering is zich natuurlijk bewust van haar aanwezigheid, maar durft het ons niet te vertellen uit angst voor massale paniek. Anders dan onze grootste vijand (onszelf en angst voor het onbekende), vormt de Alsemplaneet onze laatste en grootste uitdaging voordat we als volk en planeet kunnen afstuderen naar de hogere rijken en met succes de Fotonengordel en het Christusbewustzijn kunnen binnengaan. Onvermijdelijk keert deze aartsvijand ongeveer elke 3.600 jaar terug om ons te terroriseren en ons weer onder zijn controle te brengen. Om dit te doen, hebben ze in het verleden consequent het omdraaien van onze polaire as veroorzaakt, waardoor we totaal impotent werden en we werden gereduceerd tot totaal maar herstelbaar geheugenverlies. Dit leidt ons dan opnieuw terug naar de massale UFO-waarnemingen en -landingen die medio of eind 1995 zullen beginnen. Merk nogmaals op dat wereldregeringen zich volledig bewust zijn van dit fenomeen dat de Alsemplaneet en zijn dodelijke bedoelingen wordt genoemd en zo goed mogelijk voorbereid zijn om de beoogde schadelijke effecten op onze planeet te ontmoedigen of te voorkomen.

Deze defensieve maatregelen zouden echter onbelangrijk zijn, omdat de technologie en capaciteit van de alsemvolkeren veel beter is dan onze meest geavanceerde technologische uitvindingen. Nogmaals, er zal een massale vriendelijke buitenaardse UFO-interventie namens ons zijn, omdat deze keer de krachten van de duisternis ons niet overbodig kunnen en zullen maken.

Als dit deze keer zou gebeuren, zou het hele gevolg van planeten en ons zonnestelsel worden verboden om met succes de fotonengordel binnen te gaan. Het binnengaan van de Fotonengordel (Christusbewustzijn) als planeet is onze onverzettelijke oorzaak en doelstelling. Het enige waarover we moeten nadenken is of u en ik daarin zullen slagen. Onze vrije wil en individuele keuzes zullen zegevieren. Zoals eerder vermeld, wordt voorspeld dat slechts ongeveer een derde van de wereldbevolking er met succes voor zal kiezen om door te gaan naar de rijken van de Fotonengordel. Deze twee miljard zielen zullen opnieuw genieten, verdragen en leven in die Gouden Eeuw die zo vaak door de Ouden wordt genoemd. Ben jij erbij?

—————————————————————————-

Door Virgil Armstrong P.O. Box 2Ol74 Sedona, Arizona 86341

—————————————————————————-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *