De ontmanteling van de “Gevangenis Aarde” in stapjes (2)

Translate into English

Het volgende onderwerp en vraagstukje in het kader van de ontmanteling van onze gevangenis. Er was in de Voortijd een oude beschaving, waarover wij niets mogen weten.  Dit is noodzakelijk om ons aan de ketting te houden en onze taak kunnen uitvoeren. Deze kennis is de bron van de bevrijding. Het weghouden van deze kennis is de bron van onder andere “de opwarming van de aarde” en andere volstrekt feitenvrije flauwekul. Flauwekul omdat de “Globalisten” benauwd zijn dat we vragen gaan stellen, zoals deze:

Leg dat maar eens uit, als je in de schoenen van die globalisten staat. We drukken nog wat verder door, aangezien we heel wat verloren geschiedenis tegoed hebben van de verhalenschrijvers.

DE VOORTIJD

Een oude beschaving omvatte het grootste deel van de wereld die we nu kennen. Van Rusland tot China tot Afrika tot India tot Australië en Nieuw Zeeland tot de Noord en Zuid Amerika’s. Een beschaving die zowel de pyramides in Egypte als de majestueuze “cathedralen” en andere pracht en praal bouwden. Deze “One World” beschaving is weggevaagd uit moderne geschiedenisboeken en werd waarschijnlijk vernietigd in de 19e-20e eeuw, samen met veel van de verbazingwekkende gebouwen. Er zijn talrijke documenten die bewijzen dat er zich onder hen ook reuzen bevonden. De bevolking van die oude beschaving van de Voortijd werd vernietigd door dezelfde geavanceerde technologie die ons ook nu nog controleert. Overstromingen en branden, door aardbevingen getroffen en waarschijnlijk werden gerichte energiewapens (DEW) tegen hen gebruikt. Veel van hun beenderen liggen vandaag de dag begraven onder onze steden of in rtooms-katholieke bedevaartsoorden. Hun “Oude Wereld Orde” was een welwillende en vreedzame samenleving waarin zij heilige geometrische ontwerpen, gigantische pijporgels en carillionklokken gebruikten om hen te helpen, te genezen en om een hoger bewustzijn te bereiken. Het doel was niet het accumuleren van rijkdommen ten koste van anderen, maar het uitbreiden van kennis en creatieve capaciteiten. Het geheel der dingen en bewustzijn op een hoger plan brengen en als eenheid verder groeien.

Laten we beginnen met slechts een klein voorbeeldje van “onverklaarbare” fenomenen uit de Voortijd. Vrij beschikbare atmosferische energie…. Bijgevoegd is een PDF, met een verzameling oude foto’s van open haarden.

Open haarden verhit door atmosferische elektriciteit

Dit zijn haarden waarbij geen hout wordt verbrand, maar een bolvormige metalen plaat wordt geïnstalleerd die door atmosferische elektriciteit wordt verwarmd en warmte uitstraalt in de kamer. Hier een schetsmatig ontwerp:

Uit dergelijke haarden komt altijd warmte en er is geen roet in de kamer. Dergelijke haarden werden geplaatst in paleizen, theaters, instellingen, kerken(?) met beschilderde en prachtig versierde plafonds.

Om een dergelijke haard op het hoge dak van het gebouw te laten werken, moeten geschikte elektrische circuits worden gemaakt die verbonden zijn met de spitsen – ontvangers van atmosferische elektriciteit, gecombineerd met bolvormige condensatoren, gemaakt op een hoog artistiek niveau.

Dus het is niet zo verwonderlijk dat wij geen kennis van deze technologie mogen hebben. Het zou de globalisten in de totale vernieling storten. Wat uiteraard ook toevallig de bedoeling van dit artikeltje is….

History of alternative energy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *