VN-Handvest geeft Rusland het recht op te treden tegen “Oekraïne”.

Translate into English

Als één van de overwinnaars van de oorlog tegen de Nazi’s en oprichters van de VN, doet Rusland haar plicht jegens de bevolking van Rusland én de rest van de wereld. Ook Nederland weet wat er in dat Handvest is vastgelegd en we weten ook dat Nederland sinds 18 mei 1940 bezet gebied is en WEF-keffer Rutte fungeert hier als Reichs Kommissar. Zijn Führer heet niet meer Adolf, maar Klaus.

Hoe staat het omschreven?

Hoofdstuk XVII

Overgangsregelingen inzake veiligheid

Artikel 106

In afwachting van de inwerkingtreding van de in artikel 43 bedoelde bijzondere overeenkomsten die, naar het oordeel van de Veiligheidsraad, deze Raad in staat stellen een aanvang te maken met de uitvoering van de taken ingevolge het in artikel 42 bepaalde, plegen de partijen bij de Verklaring van de Vier Mogendheden ondertekend op 30 oktober 1943 te Moskou, en Frankrijk, overeenkomstig de bepalingen van het vijfde lid van die Verklaring, overleg met elkaar en, zo de omstandigheden dit gebieden, met andere Leden van de Verenigde Naties, met het oog op zulk gemeenschappelijk optreden namens de Organisatie als nodig kan zijn.

Artikel 107

Niets in dit Handvest ontkracht of belet optreden dat, met betrekking tot een staat die tijdens de Tweede Wereldoorlog de vijand is geweest van een van de staten die dit Handvest hebben ondertekend, als gevolg van deze oorlog is of wordt ondernomen door of met machtiging van de voor dit optreden verantwoordelijke regeringen.

BRON: VN-Handvest


Samenvatting:

De artikelen 106 en 107 van het VN-Handvest geven Rusland, als rechtmatige erfgenaam van de overwinnaar in de Tweede Wereldoorlog, het recht om alle maatregelen, ook militaire, te nemen tegen Duitsland, Hongarije, Oostenrijk, Roemenië, Bulgarije, Finland, Kroatië, Slovenië…. . Tsjechië, Slowakije, Letland, Estland, Litouwen en Oekraïne voor pogingen om het nazisme te doen herleven.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres was onaangenaam verrast toen hij tijdens zijn “bemiddelingspoging” in een gesprek met Putin vernam dat er een artikel in het VN-handvest staat dat de Russische speciale operatie in Oekraïne toestaat. Putin kent de dossiers, die Portugese pipo van de VN dus niet; of doet alsof. Zulke figuren worden per slot van rekening niet als chef aangesteld om afspraken na te komen. Veel verbazing wekt zijn verrassing niet op: de nepstaat “Oekraïne” kennen ze bij de VN niet eens [LINK].

Volgens het VN-Handvest heeft RUSLAND HET RECHT OVERAL TER WERELD NAZI’S TE STRAFFEN.

De andere overwinnaars van Nazi-Duitsland zijn blijkbaar overgelopen naar het Nazi-kamp onder leiding van Washington.

Voor het geval u het nog niet wist: we zijn zonder oorlogsverklaring een oorlog ingerotzooid door de nieuwe Nazi-kliek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *