De Zondvloed – De Ondergang van Doggerland

Translate into English

De Straf van God zou ongeveer 12.000 jaar geleden hebben plaatsgevonden. De Zondvloed waarvan de mensheid de schuld kreeg wegens het bedrijven van zonden. We kunnen dat echter allemaal nergens verifiëren, want tot voor 1.000 jaar geleden was er geen schrift en waren er zelfs geen rots- en grottekeningen. De massale wateroverlast zou de Straf van God zijn geweest voor de meest verschrikkelijke zonde die de mensen ooit bedreven, ook wel DNA-manipulatie genoemd. Rommelen met het DNA is spotten met de Schepper, de Bron, Vader Zon. Vervolgens komen we in alle “mythen” en “legenden” de beschrijving van een cataclysme tegen, of het nu de Indianen, Aboriginals, de Grieken of de Eskimos zijn. Er is lang geleden iets gebeurd en het was over de hele wereld hetzelfde: een catastrofale gebeurtenis, met nauwelijks overlevenden.

De Ondergang van Doggerland

We hebben allemaal op school geleerd, dat in de IJstijd – 12.000 jaar geleden – de Noordzee niet bestond, omdat de zeespiegel door het ijs tientallen meters lager stond. De kustlijn liep van Göteborg via de Doggersbank naar Schotland. Denemarken, Zweden en Duitsland zaten aan elkaar vast en de Oostzee was een groot meer. Meester vertelde, dat toen de Theems een zijrivier van de Rijn was en dat de Rijn bij de Doggersbank in zee uitmondde. Later is gesteld, dat de Rijn en de Theems na hun samenvoeging via het Kanaal in de Atlantische Oceaan zou uitmonden. Toen volgens de gangbare lesstof 12.000 jaar geleden het ijs zomaar begon te smelten, is de Noordzee in haar huidige vorm ontstaan. We hebben geleerd over de Doggersbank en de zeeslag aldaar. Het gebied werd Doggerland genoemd en is onder water verdwenen. Maar was het nu smeltwater of was het een vloedgolf? En wanneer was het?

Is het zo dat de tsunami die later is geformuleerd als de “Zondvloed” ongeveer 12.000 jaar in de geschiedenis is “teruggeschreven” door de huidige aan de macht zijnde elite en hun ijverig schrijvende student/monniken en uit het collectieve menselijke geheugen moest worden gewist? U wordt zo doorverbonden naar de versie van een door energetische krachten opgewekte tsunami in het Noordpoolgebied, die een vloedgolf veroorzaakte en half Eurazië en Europa heeft weggevaagd, de Straat van Gibraltar heeft gevormd en de Middellandse Zee heeft doen ontstaan. Weten doen we het niet, maar dat is geen wonder als ons verleden ons achteraf is ingeprent. Verbazingwekkend verhaal over de vernietiging van een oude beschaving en de inrichting van een nieuwe wereldorde gebaseerd op doffe ellende, onwetendheid en voortdurende traumatische ervaringen. Klik op onderstaande link voor het complete verhaal:

DE ZONDVLOED – 12.000 JAAR GELEDEN?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *