Democrat Gillibrand claims pro-life bills take away ‘religious freedom’

WASHINGTON, D.C., February 27, 2020 (LifeSiteNews) – Prior to Tuesday’s failed Senate votes on legislation to ban late-term abortion and

Read more